FŐOLDAL KAPCSOLAT MEGRENDELÉS


 

 

 


Méregtelenítés Lúgosítás Tápanyagpótlás Gyógynövények Vitálanyagok
Mikroalgák Webstar - Laura Webstar Shopping World Wellstarüzlet
Green Gold Imune
A zöld arany
Imune ReNewLife
Sejtfiatalítás

Byas Hair Completer
Hajterápia
Byas
Alakformálás
BYAS
Szépségápolás
Érdekességek Tapasztalatok Megrendelés Kapcsolat

WELLSTAR SIKER - A SIKERHEZ VEZETŐ ÚT TÖRVÉNYE

Minden média a gazdasági válság hatásairól számol be, folyamatosan félelemben tartva ezzel az embereket. Csak a vívódás, az elkeseredettség és a kilátástalanság kap szerepet, jó hírekről szinte egyáltalán nem tudósítanak. Pedig van jó hír is!

Az átlagemberek 95 %-a elfogadja azt a helyzetet, amiben van. Nem azt mondom, hogy örül neki, sőt. Biztos vagyok benne, hogy élete folyamatos küszködésből áll és egyáltalán nem érzi jól magát. Sajnos egy részük már annyira elmerült ezekben a körülményekben, hogy belefásult a küzdelembe. Feladta és fel sem merül benne, hogy valaha is lehetne másképp, máshogy, jobban élni. Arra végképp nem gondolnak, hogy tehetnének is ezért valamit. Ők azok, akik élik csendben a mindennapjaikat és valami csodában reménykednek, hogy eljön a megváltás és egyszer talán jobb lesz.

Vannak azonban olyanok, akik nem hajlandók beletörődni a helyzetükbe. Folyamatosan keresik a kiutat és a lehetséges megoldásokat, amellyel elérhetnék a céljukat. Ők azok, akik hajlandók erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy jobb életük legyen.

Tetszik, nem tetszik, a mai kor berendezkedése a pénzre épül. Lehet küzdeni ellene és biztosan meg lehet nagyon sok dolgot valósítani pénz nélkül, de pénzzel minden könnyebb. Sokan így gondolják, de egyetlen dolgot nem tudnak, mégpedig azt, hogy hogyan lehetnének gazdagabbak. A ma emberének bőven elég gondot jelent a megélhetéséhez szükséges pénzmennyiség előteremtése, de szerencsére bőven vannak olyanok is, akik még mernek többre vágyni. Folyamatosan keresik az általuk megfelelőnek ítélt módszert, hogy végre a saját életüket élhessék.

A siker soha nem véletlenül jön, hanem törvényeken alapul, amelyek olyan egyértelműek és nyomon követhetőek, mint pl. a nehézségi erő természeti törvénye. Amilyen biztos, hogy a golyóstoll mindig a földre esik, ha elengedem, ugyanúgy folyamatosan és hosszútávon alkalmazva egy bizonyos gondolkodás és cselekvésmódot mindig sikerhez, ellenkező módon pedig kudarchoz vezetnek.

Ha ezt egyszer felismeri, akkor többé nem kell az idejét a sorsa miatti siránkozással töltenie, vagy a kudarcait kényszerítő körülményekre fognia, mert igazi lehetősége van rá, hogy megtanulja és kövekezetesen alkalmazza a sikerhez vezető stratégiákat és gondolkodásmódokat, amíg el nem éri a kívánt eredményeket.

A sikerhez vezető utat mindenkinek magának kell végigjárnia, senki nem lesz, aki végigjárja Ön helyett. Önnek kell megdolgozni a sikereiért, és előbb-utóbb biztosan rájön, hogy a legnagyobb aladály ebben a folyamatban éppen Ön, azaz a gondolkodásmódja, hiedelmei, régi (önbe nevelt) beidegződései.

A körülményei csak akkor változnak, ha előbb Ön változik meg legbelül. A belső változáshoz ad segítséget, útmutatást ez az oldal.

Aki olyan üzlettel, mint a Wellstar, magánvállalkozást alapít, annak megfelelően motiválnia kell magát, hogy minden lehetőséget kiaknázhasson. Döntő tehát a célok és az elérésükhöz vivő út felismerése, megtervezése.

Minden siker középpontjában a siker utáni hő vágyakozás, sóvárgás áll.

Ez a kiindulási pont, mert e nélkül a világ minden tudása sem hoz tartós sikert.

Csak az fog elég hosszútávon gondolkodni, és céljaiból saját víziót alkotni, aki valóban eltökélten akar valamit elérni az életében.

Csak ott fogalmaznak meg valódi és komoly célokat, ahol egy vízió uralkodik. Csak ott igyekeznek valódi komoly tervet készíteni, ahol tényleg komoly célok hatnak.Csak aki ezt a tervet komolyan betartja és az eredményeket rendszersen megbeszéli egy mentorral, csak az javul, az lép előre, ez által erősítve a vízióját. Nézzük meg ezeket a lépéseket egyenként.

Hő vágyakozás, avagy a kérdés:

Milyen nagy az Ön vágyakozása?

Bizonyára mindenki sóvárgott már általánosságban az után, hogy jobban élhessen. A legtöbb embert azonban leállítja 3 nagy sikerfék, amik idővel gátat vetnek a vágyakozásnak.

Az első sikerfék a félelem. A siker fő szabálya, hogy mindig fel kell állnunk, ahányszor elesünk. Aki a felállástól félve fekve marad, már megtette az első és az utolsó lépést a kudarca felé azáltal, hogy nem tesz többé semmit a sikeréért.

A második sikerfék a kényelmesség. Sokan összetévesztik a kívánságokat a célokkal. Ez azt jelenti, hogy általánosságban több pozitív változásra vágynak az életükben, de nem készek a legfontosabb változtatásra, ami a saját kényelmi zónájuk elhagyása lenne.

A harmadik sikerfék a saját ego. Különösen a nyugati társadalmakban sokan már nem készek arra, hogy új szakmában, mégegyszer előlről kezdjék az útjukat. Az ego-juk visszatartja őket attól, hogy rájöjjenek, minden nap új esélyt kíván, a jövő sikerelveinek elsajátításához. Végeredményben sokan gondolják, hogy valamelyest jó úton járnak, csak éppen a sikernél a vagy minden vagy semmi elve érvényes. Hőn vágyok valamire vagy hidegen hagy valami, de langyosság nem létezik.

Vízió nélkül nincs motiváció! Teremtse meg a saját vízióját.

A legtöbben túlbecsülik, hogy mi az, ami rövidtávon lehetséges, ezért csalódottan gyorsan feladják, de teljesen alábecsülik azt, ami hosszútávon lehetséges.

Nagy tettekre késztető, nagy víziókat csak az teremt, aki 5-10 éves időközökben gondolkodik, tervez és cselekszik. 10 év alatt minden lehetséges, minden megtanulható, minden határ leküzdhető.

Csak az képes önmagát megfelelően motiválni és vezetőként a csapatát fellelkesíteni, aki így gondolkodik és dolgozik. Gondolkodjon tehát mindíg hosszútávon, és mindíg mutassa meg a nagy képet.

A vízió erőt ad, a cél fókuszálja az erőt. Ahogyan egy gyújtólencsét egy pontra irányítva a meleg napsugárral rövid időn belül tüzet lehet csiholni, úgy kell a célokat is kitűzni, hogy az erőt fókuszáljuk és megtartsuk.Tegye fel magának a következő kérdéseket:

Milyen értékek fontosak nekem igazán? Hogyan akarok elérni? Hogyan akarok boldogan élni?

Fogalmazza meg ezekből az értékekből a kívánt életkörülményeket és tűzzön ki időkeretet, hogy hogyan akar konkrétan 3-5-10 év múlva élni.

Tűzze ki az ehhez szükséges üzleti céljait. Mit jelentenek ezek a célok az üzlete számára? Melyik évben mely terv és jövedelemfokozatra van szükség, hogy tényleg el is érje a céljait.

Azért mondják, hogy a nyertest az indulásnál ismerni fel, mert aki nem tűz ki maga elé körültekintően komoly célokat, az nem fókuszálja az erejét, hamarosan hiányzik a motivációja és az első adódó alkalommal feladja.

Ezért nagyon egyszerű megkülönböztetni a nyerteseket a vesztesektől. A nyertesek célokkal, az előzetes örömmel élnek, motiváltan, célorientáltan cselekszenek.

A vesztesek célok és orientáció nélkül, minden motiváció nélkül, csak a problémáikkal küszködve élik az életüket.

A nyerteshez vivő lépés tehát nem a siker, hanem a sikerhez vivő út, a célmeghatározás, és a célorientált gondolkodás. Döntse el, hogy nyertes lesz és tűzzön ki célokat maga elé minden nap.

Ahogy a célmeghatározás segít az ereje fókuszálásában, úgy segít a tervezés az út felismerésében. Tevékenységének megfelelő tervezése és kiértékelése mindig megmutatja Önnek a céljaihoz vezető utat, és azt is, meddig jutott a sikerhez vezető útján eddig. Aki rendszeresen tervez, gyorsan, erőteljes biztonságot fejleszt ki, nem hagyja, hogy a balsikerek elijesszék, mert tudja, hogy a kudarcok dacára, hosszútávon még elérheti a céljait.


Tervezés nélkül dolgozni = Stratégia nélkül dolgozni.

Legdrágább kincsünket, az időt rossz tevékenységekre tékozoljuk, utána meg keserűek, csalódottak, frusztráltak vagyunk, ha az év végén nem jók az eredmények.

Ezért mondják, hogy éppen a csapatmunkán alapuló üzletekben, mint amilyen a Wellstar, a siker 80%-át a helyes tervezés és nagy célok népszerűsítése teszi ki.

Hosszú távon csak az ér el nagy eredményeket, aki összhangba hozza az ösztönzést és a stratégiát.

Eddig az elmélet, a terv kész, erő is van, most ezt a tervet kell eredményesen megvalósítani, a csapatban megkettőzni.

A network, emberekkel megvalósított üzlet. Annál is inkább fontos annak a felismerése, hogy az a legsikeresebb, aki az üzletet egyszerűen és megkettőzhetően alakítja. Lelkesedéssel tölti el, amit csinál, és ténylegesen érdekli a csapata.

Maradjon lelkes és alakítsa az üzletet a lehető legegyszerűbben. Ebben az üzletágban a vevőkör és a hálózatépítés a két főtevékenység. Minél gyakrabban végzi Ön ezeket a tevékenységeket, és minél egyszerűbben alakítja ki, és tanítja meg a partnereinek őket, annál gyorsabban duplázódik meg a csapatában a siker, a forgalom és az Ön jövedelme pedig folyamatosan nő.

Dolgozzon az abc rendszer szerint: Tehát alkosson 3 alsó fokozatot és képezze ki partnereit önálló vezetőkké. Ne dolgozzon mindenkivel, hanem csak azzal, aki rászolgál, és aki maga is valóban akarja a sikert. Gondoljon mindig arra, hogy csak az találja meg a gyöngyszemét, csak az épít fel eredményesen vezetőket, aki mindig kész több kagylót felnyitni.

A Network egyszerű üzlet. Ezeket a tevékenységeket 5 éven át következetesen megkettőzve nagy csapatnyi aktív partnert kapunk, ezzel pedig potenciálisan magas életszínvonalat a következő évtizedekre.

4 szem többet lát, mint kettő, és 4 fül többet hall, mint kettő.

A sikeres networker egyik fő tulajdonsága, hogy egy mentorral rendszeresen értékeli saját eredményeit, így gyorsan, egyszerűen felismeri a poenciális eredményeket és önkritikusan felelősséget vállal saját hibáiért.

Azt mondják, senki sem tökéletes, és ez így is van. De aki mindig ugyanazokat a hibákat követi el, mert nem okul belőlük, az nem fog javulni és az eredményei sem lesznek jobbak. Aranyat ér a jó, kritikus szemű mentor, aki segít felismerni és megszüntetni a hibáinkat.

Ezzel a részletes tudással könnyen felismeri a siker törvényét.

Küzdje le a sikerfékeit, munkálkodjon először a hő vágyakozásán, utána lépésről-lépésre járjon el a siker törvénye szerint.

Fejlődjön folyamatosan és néhány éven belül olyan eredményeket fog elérni, amilyeneket ma még legmerészebb álmaiban sem tartana lehetségesnek.

De mindig ügyeljen rá, hogy a belső tüze ne hamvadjon el, szítsa mindig azáltal, hogy semmit nem vesz magától érthetőnek, és minden napot új lelkesedéssel, tanulásra készen kezd.

Csak ha rendszeresen eljár a találkozókra, tanul a sikeres partnerektől, újra és újra elkötelezi magát, céljául tűzi ki a folyamatos fejlődést, csak ha sikerre éhes emberekkel veszi körül magát, mindig új és magasabb célokat tűz ki maga elé, csak akkor marad égve a belső tüze és Ön erőt nyer ahhoz, hogy minden vélt kudarcból megerősödve emelkedjen ki és a sikerhez vezető úton maradjon.

A Webstar és a Wellstar soraiban egyedülálló esélye van rá, hogy néhány év alatt a leggyorsabban növekvő piacon anyagi szabadságot és biztonságot teremtsen magának. Ha betartja a siker törvényét, minden célját eléri.

A kapu nyitva áll mindazok előtt, akik hajlandók változni, mernek magas célokat kitűzni és elég kitartók, állhatatosak azok megvalósításához.

Segítek, hogy egészségesebb, teljesebb életet élhessen!

Az első lépést Önnek kell megtennie!

A következő lépéstől már Rám is számíthat!
Ha élni kíván a lehetőséggel, lépjen kapcsolatba velem!

KAPCSOLAT

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2009.